Terminai ir sąlygos

Kontaktinė informacija:

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

Čia pateiktos sąlygos reglamentuoja naudotojų naudojimąsi šia svetaine DermSilk.com ir jūsų santykius su: www.DermSilk.com. Atminkite, kad jūs privalote perskaityti ir suprasti šias sąlygas, nes jos turi įtakos jūsų teisėms ir pareigoms pagal įstatymus. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesijunkite ir nesinaudokite šia svetaine. Visus klausimus prašome kreiptis aukščiau nurodyta kontaktine informacija. 

Šios nuostatos taikomos santykiams tarp „DermSilk“ (toliau – „Tiekėjas“) ir klientų, bendraujančių su „DermSilk“ ir (arba) perkančių iš „DermSilk“ (toliau – „Klientas“). www.dermsilk.com (toliau – „Svetainė“).

Atminkite, kad mes pasiliekame teisę vienašališkai, su įspėjimu arba be įspėjimo, keisti, atnaujinti ir keisti bet kurias arba visas čia pateiktas sąlygas. Taigi jūs privalote peržiūrėti ir periodiškai tikrinti, ar nėra pakeitimų, kurie gali turėti įtakos jums. Jei nenorite sutikti su naujomis sąlygomis, neturėtumėte toliau naudotis svetaine. Jei ir toliau naudositės svetaine po pakeitimo įsigaliojimo datos, jūsų naudojimasis svetaine reiškia, kad sutinkate laikytis naujų sąlygų; ir laikinai ar visam laikui modifikuoti arba panaikinti šią svetainę ir joje (ar bet kurioje jos dalyje) esančią medžiagą be įspėjimo jums ir patvirtinate, kad nesame jums atsakingi už bet kokius svetainės ar jos turinio pakeitimus ar panaikinimą.

Prenumeratos užsakymai leidžia klientams užfiksuoti nuolaidą produktams, o užsakymai automatiškai apmokestinami ir išsiunčiami bet kuriuo iš šių intervalų: 2 savaites, 3 savaites, 1 mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius, 4 mėnesius. Mes siūlome be rūpesčių bet kuriuo metu atšaukimo politiką. Galite atšaukti per savo klientų paskyros portalą arba susisiekę su mumis per pokalbį, el. paštu ar telefonu. Jei prenumeratos užklausa buvo pateikta po to, kai prenumeratos užsakymas buvo apdorotas, užsakymas nebus atšauktas ir bus įvykdytas bei išsiųstas. Galite atšaukti prenumeratą gavę dabartinį atvirą užsakymą ir prekė (-ės) bus netinkama grąžinti. 

Svetainėje parduodamos prekės ir paslaugos sudaro Tiekėjo pasiūlymą Klientui ir joms taikomos visos Svetainėje išvardytos sąlygos. Bet koks tinklalapyje atliktas sandoris patvirtina šio pasiūlymo priėmimą.

Bet koks Tiekėjo pasiūlymas priklauso nuo prekės (-ių) prieinamumo. Jei sutarties sudarymo metu bet kurios prekės (-ių) nėra, visas pasiūlymas laikomas niekiniu ir negaliojančiu. Užsakymai bus siunčiami tik su numatomu dovanų skaičiumi
akcijos sąlygos, net jei krepšelyje yra kitoks kiekis.

  • Visos Svetainėje nurodytos kainos pateikiamos USD ($/JAV doleriais).
  • Visos kainos priklauso nuo spausdinimo ir spausdinimo klaidų. Klientas sutinka, kad Tiekėjas neprisiima atsakomybės už šių klaidų pasekmes. Šio įvykio atveju Tiekėjas nėra atsakingas ir neprivalo pristatyti prekės (-ių).
  • Svetainėje nurodytos kainos negalioja nuo taikomų mokesčių ar pristatymo mokesčių. Šie mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant ir juos padengia Klientas.

a. Užsakovo mokėjimas Tiekėjui bus atliktas iš anksto, kaip nurodyta Svetainėje. Tiekėjas nepristatys prekės (-ių), kol nebus gautas apmokėjimas.

b. Tiekėjas taiko apsaugos nuo sukčiavimo politiką, kad apsisaugotų nuo nesąžiningų užsakymų ir mokėjimų. Tiekėjas savo nuožiūra gali naudoti bet kokią technologiją ar įmonę arba šią paslaugą. Jei užsakymas atmetamas dėl galimos apgaulės, Klientas neatsako už jokius tiekėjo nuostolius.

c. Klientui atšaukus mokėjimą arba jei mokėjimas dėl kokių nors priežasčių neapdorojamas, visas mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant. Už užsakymus, kuriuose Tiekėjas pratęsia Klientui grynojo kredito terminus, mokamas visas užsakymas, kaip nurodyta tose atskirose sąlygose. Šiose sąlygose taip pat gali būti nurodyta palūkanų norma už neapmokėtus likučius. Šie tarifai gali keistis bet kuriuo metu ir gali skirtis.

d. Jei klientas bet kuriuo atveju atšaukia užsakymą, bet kokiam pinigų grąžinimui gali būti taikomas 10 % atsargų papildymo mokestis.

a. Svetainėje nurodyti pristatymo terminai yra apytiksliai, todėl nėra privalomi. Tiekėjas stengsis kiek įmanoma laikytis šių nurodytų pristatymo datų, tačiau Klientas nebus laikomas atsakingu už negalėjimą pristatyti. Negalėjimas pristatyti nesuteikia Klientui teisės nutraukti aukščiau nurodytos sutarties ar reikalauti atlyginti nuostolius.

b. Kai pasiekiama tik dalis užsakymo, Tiekėjas turi teisę išsiųsti dalį arba laikyti užbaigtą užsakymą, kai tik bus gautas visas užsakymas.

a. Prekės (-ės) iš Tiekėjo Kliento bus išsiųstos Kliento nurodytu pristatymo adresu. Pervežimas šiuo adresu vyks Tiekėjo nustatyta tvarka.

b. Nuosavybės teisė į užsakytos prekės (-ių) praradimo riziką perduodama Klientui pristatymo metu.

c. Pristatymas apibrėžiamas kaip momentas, kai prekė (-ės) perduodama (-os) iš transporto įmonės Klientui. Perdavimas gali būti atliekamas tiesiogiai (perduodant prekę (-es) tiesiogiai Klientui) arba netiesiogiai (paliekant prekę (-es) prie Kliento durų).

a. Klientas privalo iš karto po pristatymo patikrinti prekę (-es), kad įsitikintų, jog jos turinys atitinka užsakymo patvirtinime nurodytą. Apie bet kokius neatitikimus Tiekėjas turi būti informuotas per 48 valandas nuo pristatymo. Jei per šį terminą Klientas tiekėjui nepraneša apie neatitikimus, Klientas automatiškai patvirtina, kad pristatymas buvo atliktas pagal užsakymo patvirtinimą.

b. Jei prekė (-ės) sugenda per septynias (7) dienas nuo pristatymo, Tiekėjas sutinka pakeisti prekę (-es) ir padengs tiek sugedusios, tiek pakaitinės prekės (-ių) siuntimo išlaidas. Kad atitiktų šią politiką, Klientas privalo apie tai pranešti Tiekėjui ir paprašyti atitinkamų grąžinimo įgaliojimo dokumentų. Sugedusi prekė (-ės) turi būti grąžinta originalioje pakuotėje. c Prekės, grąžintos ne originalioje pakuotėje, net jei jos yra brokuotos, neatitinka reikalavimų.

c. Klientas negrąžins tiekėjui jokios (-ių) prekės (-ių) be išankstinio sutikimo ir tinkamo grąžinimo įgaliojimo dokumentų. Visas grąžinimas atliekamas tiekėjo nuožiūra ir turi turėti įgaliotą RMA „prekių grąžinimo leidimo numerį“. Šio RMA galite paprašyti susisiekę su Tiekėju. Grąžinimus Tiekėjas turi gauti per 14 dienų nuo RMA išdavimo dienos.

Nenumatytos aplinkybės - Jei Tiekėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų arba gali juos įvykdyti tik sunkiai dėl nenugalimos jėgos, jis turi teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti arba nutraukti sutartį su Klientu be teismo įsikišimo. Tokiais atvejais įsipareigojimai pagal sutartį bus visiškai arba iš dalies pasibaigę, o šalys neturės teisės reikalauti viena iš kitos nuostolių atlyginimo ar kitos naudos. Tiekėjui iš dalies įvykdžius įsipareigojimus, tiekėjas grąžina ir perveda pirkimo sumos dalį, kuri atitinka neįvykdytą dalį.

Visoms grąžinamoms siuntoms reikalingas RMA. Klientas sutinka gauti RMA vadovaudamasis Tinklalapyje pateiktomis grąžinimo instrukcijomis. Jei Klientas neturi RMA, Tiekėjas turi teisę atsisakyti grąžinti siuntą. Grąžinamos siuntos gavimas nereiškia, kad Tiekėjas patvirtina ar sutiko su Užsakovo nurodyta siuntos grąžinimo priežastimi. Rizika, susijusi su išsiųstos prekės grąžinimu, išlieka Klientui tol, kol Tiekėjas negauna grąžintos prekės.

Taikytina teisė - Tiekėjo ir Kliento įsipareigojimams bus taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai, išskyrus visų kitų šalių ir valstijų įstatymus.

a. Jei viena ar kelios sutarties tarp Tiekėjo ir Kliento nuostatos, įskaitant šias bendrąsias sąlygas, yra negaliojančios arba teisiškai negaliojančios, likusi sutarties dalis galioja. Šalys konsultuojasi viena su kita dėl nuostatų, kurios negalioja arba laikomos teisiškai negaliojančiomis, kad susitartų dėl pakeitimo.

b. Šiose sąlygose esantys straipsnių antraštės yra tik nuoroda į temas, kurioms bus taikomi minėti straipsniai; iš jų neturi kilti jokių teisių.

c. Tai, kad Tiekėjas bet kuriuo atveju nesiremia šiomis sąlygomis, nereiškia, kad jis atsisako teisės tai daryti vėliau ar vėlesniu atveju.

d. Kur taikytina, žodis „Klientas“ taip pat turi būti skaitomas kaip „Klientai“ ir atvirkščiai.

Pasirinkite kalbą - Šios bendrosios sąlygos parengtos anglų kalba. Kilus ginčui dėl šių bendrųjų sąlygų ar turinio, tekstas anglų kalba yra privalomas. Šis tekstas nėra teisinis dokumentas.

Ginčai - Bet kokiems ginčams, kurie gali kilti dėl sutarties, kuriai taikomos šios bendrosios sąlygos ir sąlygos, arba dėl vėlesnių su ja susijusių susitarimų, galioja Kalifornijos valstijos įstatymai ir jie gali būti perduoti tik kompetentingai institucijai. Tiekėjo paskirtas teismas.

Jei nesutinkate su Svetainėje nurodytomis naudojimo sąlygomis, neturite naudotis Svetaine.

Visa informacija Svetainėje buvo paskelbta Tiekėjo nuožiūra ir gali būti keičiama, pašalinta, keičiama ar keičiama bet kuriuo metu ir be įspėjimo.


Tiekėjas negarantuoja, kad visa Svetainėje rodoma informacija yra teisinga. Iš Svetainėje pateiktos informacijos negali būti išvestos jokios teisės. Kiekvienas Svetainės naudojimas yra atliekamas Kliento rizika. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kurie atsiranda arba gali atsirasti dėl tiesioginio ar netiesioginio Svetainėje esančios informacijos naudojimo.


Bet kokią asmeninę informaciją iš Kliento rinks tik Tiekėjas, vadovaudamasis paskelbta Svetainės privatumo politika.


Informacijos parsisiuntimas ar gavimas iš Svetainės atliekamas Kliento rizika. Klientas atsako už bet kokią žalą ar praradimą bet kokiai kompiuterinei sistemai ar duomenims, atsiradusius atsisiunčiant tokią medžiagą.

Visa informacija svetainėje yra saugoma intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, įskaitant, bet neapsiribojant, visą rodomą tekstą, nuotraukas, vaizdus, ​​logotipus, grafiką ir iliustracijas. Draudžiama bet kurią Svetainės dalį saugoti asmeniniam ar profesiniam naudojimui, įrėminti ar atgaminti be raštiško Tiekėjo leidimo.

Prekės pavadinimo ir prekės ženklo teisės į pavadinimą DermSilk bei prekės ženklo teisės į DermSilk logotipą naudojimas priklauso DermSilk. Šio turto naudojimas ir atkūrimas yra išimtinai tik tiekėjui ir jo įmonių grupei bei licencijoms. Draudžiama naudoti šį turtą be raštiško įgalioto DermSilk pareigūno leidimo.

Visoms sąlygoms ir naudojimui taikomi Kalifornijos įstatymai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl naudojimosi Svetaine ir (arba) iš svetainės gautos informacijos, gali būti sprendžiami tik paskirtam teismui.